Blog

De magie van ouderschap: kinderen als levende spiegels

In de schijnbaar eenvoudige handelingen van het dagelijks leven ontdekken we de diepgaande betekenis van ouderschap. Kinderen, die als wonderlijke spiegels fungeren, zijn meer dan alleen een reflectie van uiterlijke kenmerken. Ze weerspiegelen de kern van het gezin, absorberen niet alleen maniertjes en woorden, maar ook de waarden, gewoonten en emoties die de atmosfeer van het gezin vormgeven.

Een levende reflectie

Als ouders kijken we naar onze kinderen en ontdekken we onszelf in de meest verrassende details. Hun lach draagt de vreugde van ons gezamenlijk geluk, en in hun reacties zien we de manier waarop we omgaan met uitdagingen weerspiegeld – soms in moed, soms in terughoudendheid. Het gezinsleven, met zijn hoogte- en dieptepunten, wordt weerspiegeld in de schittering van hun ogen.

Een krachtige herinnering

Deze levende reflecties dienen als een krachtige herinnering aan de immense invloed die we als ouders hebben op de groei en ontwikkeling van onze kinderen. Het is meer dan alleen genen doorgeven; het is het vormgeven van persoonlijkheden, het beïnvloeden van gedragingen en het inprenten van waarden. Een herinnering aan de verantwoordelijkheid die we dragen.

Een kans tot vormgeven

Maar te midden van deze verantwoordelijkheid ligt een prachtige kans. Een kans om een omgeving van liefde, begrip en positiviteit te creëren. Een omgeving waarin kinderen gedijen en hun unieke persoonlijkheden ontwikkelen. Want wat we zaaien in de atmosfeer van het gezin, oogsten we in de levens van onze kinderen.

Bewust bouwen aan liefde

Laten we bewust bouwen aan deze liefdevolle en ondersteunende omgeving. Laten we ons ervan bewust zijn dat elke handeling, elk woord, en elke uitwisseling van energie invloed heeft. Onze kinderen zullen deze energie absorberen en weerspiegelen in hun eigen unieke manier van zijn.

Dus laten we met liefde in ons hart en begrip in onze ogen bouwen aan de toekomst van onze kinderen. Laten we de magie van ouderschap omarmen, wetende dat onze kinderen, als levende spiegels, onze liefde, inzet en positiviteit weerspiegelen in de prachtige mensen die ze worden. Laten we hen in alle liefde tonen wat het leven is in al zijn facetten.

Gaan jullie door een woelige periode of heeft één van je gezinsleden een moeilijke periode? Dan geef ik je hieronder graag enkele tips mee.
  1. Open communicatie: Luister actief naar elkaar en neem de tijd om te begrijpen en horen wat er wordt gezegd zonder onmiddellijk oplossingsgericht te denken.

  2. Bescherm je kind niet voor je eigen emoties: Had jij een lastige dag op je werk/een gebeurtenis die veel verdriet met zich meebrengt/… en vraagt je partner naar hoe je dag was. Vertel hoe het werkelijk was. Want je kind heeft een magische radar en pikt zowel je lichaamstaal als woorden op. Als deze niet matchen, zien we vaak dat ze in zichzelf malen wat er scheelt en misschien zelfs zo ver dat ze denken dat zij diegene zijn die de mismatch veroorzaken.

  3. Quality time: Reserveer regelmatig quality time voor het gezin. Een activiteit zonder andere afleiding. Enkel jij en je gezin, zonder andere familieleden, vrienden, …

  4. Positieve bevestiging: Geef regelmatig positieve bevestiging en complimenten aan elkaar. Weet je wel, van die dingen dat als mensen vragen hoe het met je kinderen gaat en je met fonkelende oogjes over begint te vertellen. Vertel het hen persoonlijk. Of staan ze bij dit gesprek, benadruk dat het positieve gesprek over hen gaat.

  5. Gedeelde verantwoordelijkheden: Moedig een gevoel van verantwoordelijkheid en samenwerking aan binnen het gezin. Geef kinderen passende taken en betrek hen bij besluitvormingsprocessen. Dit creëert een gevoel van betrokkenheid en eigenaarschap. Geef hen het vertrouwen.

  6. Conflictbeheer: Niemand is ambetant of is stout. Ze stellen enkel op dat moment handelingen die jij en/of de omgeving niet passend vindt. Ook dat is een communicatie tegenover elkaar. Wat wilt je kind of je partner hiermee zeggen? Bespreek het gedrag zonder over persoonlijkheid te praten.

  7. Gezamenlijke doelen: Stel gezamenlijke doelen op voor het gezin. Dit kan variëren van het plannen van een gezinsvakantie tot het werken aan gezamenlijke projecten. Samen streven naar doelen schept een gevoel van saamhorigheid en teamgeest.

  8. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen: Het vermogen om flexibel en aanpasbaar te zijn, helpt bij het omgaan met uitdagingen. Wees je er van bewust dat niet elk gezinslid dezelfde noden heeft en dus ook niet dezelfde “opvoeding” “nodig” heeft.

  9. Familierituelen: Creëer en onderhoud familierituelen, zoals wekelijkse filmavonden, gezamenlijke maaltijden op bepaalde dagen, of jaarlijkse tradities. Deze rituelen geven een gevoel van continuïteit en stabiliteit. Waarover praat jij als je denkt aan je kindertijd? Vaak zijn het de jaarlijkse bijeenkomsten bij tante x op kerstavond, de wekelijkse pannenkoeken na de scouts op zondag,…

  10. Zorg voor jezelf: Als ouder is het belangrijk om zelf ook goed voor jezelf te zorgen. Een gezonde balans tussen werk, persoonlijke tijd en gezinstijd.

En het belangrijkste van allemaal: de weet dat een positieve sfeer binnen een gezin niet betekent dat er geen obstakels zijn en er enkel gelachen wordt. Wees mild voor jezelf en de omstandigheden waarin je jezelf bevindt.

Wil je graag quality time met je gezin beleven?

Bij ons kan je terecht voor uniek keramiek moment. Geen afleiding door anderen gezinnen. Privé, enkel jij en je gezin in ons atelier.

Ervaren jullie een moeilijk moment en zoek je begeleiding?

We geleiden je graag.

Nood aan zelfzorg?

Lees meer