Algemene voorwaarden

Onze gegevens

Projecthuis Gent
Frederik Vanmellestraat 28
9040 Sint-Amandsberg
hallo@projecthuisgent.be

BTW: BE0723528344

Draai RUST

 • Draai RUST gaat enkel door bij een minimum aantal inschrijvingen van 3 personen en maximum 4 personen.

 • Bij betaling gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

 • Bij annulering door de cursist, ten laatste 1 maand voor de start, wordt het volledige bedrag met vermindering van 50euro administratieve kost teruggestort. Bij latere annulering is er geen terugbetaling voorzien, tenzij iemand anders jouw plaats kan innemen. Dan wordt jouw inschrijvingsgeld teruggestort met een vermindering van 50euro administratiekosten na de betaling van diegene die je plekje inneemt.

 • Wisselen van datum of moment valt onder dezelfde voorwaarden als een annulering.

 • Bij ziekte van de cursist, kan het draai moment ingehaald worden binnen een termijn van 2 maanden en passend in de volgorde van de reeks.

 • Bij ziekte van de begeleider wordt het draai moment ingehaald op een moment in samenspraak met de klanten groep binnen een termijn van 1 maand.

 • Bij een annulering door Projecthuis, wordt het volledige bedrag teruggestort.

 • Projecthuis biedt diensten aan via de website. De prijzen zijn inclusief BTW. De klant kan betalen via overschrijving

 • Projecthuis heeft het recht om een reeks te annuleren of verplaatsen, zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld. Het atelier brengt de cursist daarvan op de hoogte en stelt een compensatie voor.

 • Verzekering
  Projecthuis sluit een verzekering af voor burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand voor elke deelnemer. Voor lichamelijke schade, diefstal, materiële schade of verlies van persoonlijke spullen is Projecthuis niet aansprakelijk. U kan de verzekeringspolis opvragen.

 • Privacy
  De persoonlijke gegevens worden door Projecthuis bijgehouden en dienen enkel voor intern gebruik.

 • Schade en ongevallen
  Indien het materiaal, uitrusting, terreinen, gebouwen van Projecthuis of een onderaannemer, al dan niet opzettelijk, beschadigd worden, zal steeds een schadevergoeding geëist worden. Deze schadevergoeding is minstens gelijk aan de kostprijs van de herstelling en/of de aankoopprijs van het beschadigde goed.

 • Copyright
  Afbeeldingen op deze website zijn eigendom van Projecthuis. Niets mag gekopieerd of verspreid worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Projecthuis

Draai TIJD en Draai ZORG

 • Bij betaling gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

 • De afspraak voor draai tijd en draai zorg is pas officieel na de betaling.

 • Bij annulering door de klant na betaling van het voorschot is er geen terugbetaling voorzien, tenzij iemand anders jouw plaats kan innemen. Dan wordt jouw inschrijvingsgeld teruggestort met een vermindering van 25euro administratiekosten na de betaling van diegene die je plekje inneemt.

 • Wisselen van datum of moment valt onder dezelfde voorwaarden als een annulering.

 • Bij ziekte of andere noodgedwongen situaties van de klant, kan het draai moment opnieuw ingehaald worden binnen een termijn van 1maand.

 • Bij ziekte van de begeleider wordt het draai moment opnieuw ingepland binnen een termijn van 1 maand.

 • Bij een annulering door Projecthuis, wordt het volledige bedrag teruggestort.

 • Projecthuis biedt diensten aan via de website. De prijzen zijn inclusief BTW. De klant kan betalen via overschrijving.

 • Projecthuis heeft het recht om een reeks te annuleren of verplaatsen, zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld. Het atelier brengt de cursist daarvan op de hoogte en stelt een compensatie voor.

 • Verzekering
  Projecthuis sluit een verzekering af voor burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand voor elke deelnemer. Voor lichamelijke schade, diefstal, materiele schade of verlies van persoonlijke spullen is Projecthuis niet aansprakelijk. U kan de verzekeringspolis opvragen.

 • Privacy
  De persoonlijke gegevens worden door Projecthuis bijgehouden en dienen enkel voor intern gebruik.

 • Schade en ongevallen
  Indien het materiaal, uitrusting, terreinen, gebouwen van Projecthuis of een onderaannemer, al dan niet opzettelijk, beschadigd worden, zal steeds een schadevergoeding geëist worden. Deze schadevergoeding is minstens gelijk aan de kostprijs van de herstelling en/of de aankoopprijs van het beschadigde goed.

 • Copyright
  Afbeeldingen op deze website zijn eigendom van Projecthuis. Niets mag gekopieerd of verspreid worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Projecthuis